Dug. 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug duckeck.
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug duckeck.
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug duckeck.
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug duckeck.

[Chorus]
Bbbbbad selection.
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Derp derp derp derp derpderpderp derp derp
Bbbad selection.
Erp erp erp erp erperperp erp erp
Erp erp erp erp erperperp erp erp
Erp erp erp erp erperperp erp erp
Erp erp erp erp erperperp erp erp EEERRP
Erp erp erp erp erperperp erp erp
Erp erp erp erp erperperp erp erp
Erp erp erp erp erperperp erp erp
Erp erp erp erp erperperp erp erp
Bbbbad selection.
weeeeeerrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
rrrrrRRRRRRRRRR
RRRRRRRRRRRRR
RRR!R!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!11111!!!!!!!!!!!!!!11
Bbbad selection

Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug duckeck.
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug, 
Bump.
Dug dug dug duckeck.
Bbbbad seleshhheeroom

[Chorus]